Spoor 2 Outplacement

Een arbeidsongeschikte medewerker is een hele zorg. In de eerste plaats voor zichzelf natuurlijk. Vooral als terugkeer naar werk binnen de eigen organisatie een probleem blijkt. Het is nogal wat als er een kink in de kabel van je toekomstplannen komt. Hoe moet het nu verder? Daar kun je wel hulp bij gebruiken. Ook voor de werkgever is dit een zorg. Ik zou zeggen: een gedeelde eerste plaats.Waarom?

Volgens de Wet Verbetering Poortwachter is de werkgever in zo’n situatie verplicht om de medewerker te helpen bij het vinden van ander, structureel passend werk bij een andere werkgever. Dit is het zogenaamde ‘2e spoor traject’.

Het advies is om hiermee uiterlijk na 1 jaar ziekte te beginnen, maar… eerder is beter als te voorzien valt dat 1e spoor re-integratie problemen kan opleveren.

Veel Spoor 2 trajecten worden ‘voor de vorm’ ingezet; ‘omdat het moet van het UWV’. Zo werk ik niet.

Ik denk in mogelijkheden, altijd. Crisis = Kans.

Ik zorg ervoor dat het traject de medewerker werkelijk iets oplevert. Dat hij of zij er energie van krijgt, leert duurzaam inzetbaar te zijn met zijn of haar nieuwe mogelijkheden en dat hij of zij er na afloop met een goed gevoel op terugkijkt: met vertrouwen naar de toekomst en gelukkig met het resultaat.

En: ik doe er natuurlijk alles aan om de schadelast voor werkgever te beperken. Win-Win: daar ben ik van.

Als loopbaanadviseur neem ik de zorg voor deze intensieve re-integratie uit handen van werkgevers en help ik werknemers op een prettige manier nieuw werk te vinden.

Waarom kiezen voor mijn aanpak?

 • Ik ben loopbaanadviseur met jarenlange ervaring als HR-adviseur, mobiliteitsadviseur en loopbaanadviseur én ik ben in opleiding tot Arbeidsdeskundige.
 • Brede kennis over Wet Verbetering Poortwachter, UWV procedures en eisen.
 • Met mijn kennis en ervaring kan ik werkgevers hoge kosten besparen door te voorkomen dat zieke medewerkers na einde wachttijd in de WGA belanden.
 • Ruime ervaring met mobiliteitstrajecten voor uiteenlopende doelgroepen, van mensen met weinig tot geen scholing tot mensen met een universitaire achtergrond.
 • Goed netwerk.
 • Erkend Noloc loopbaanprofessional (Noloc gedragscode en klachtenreglement).
 • Garantie trajectherleving indien medewerker binnen de afgesproken periode herplaatst wordt en terugvalt: het traject wordt dan weer opgepakt voor de resterende periode plus 1 maand extra indien nodig.
 • Garantie indien medewerker binnen 1 maand na herplaatsing wordt ontslagen. Het traject wordt dan met 2 bijeenkomsten verlengd.
 • Heldere communicatie gedurende het traject met opdrachtgever en werknemer.
 • Elke 2 weken een live contactmoment met werknemer.
 • Sessies vinden plaats op goed bereikbare inspirerende locaties en indien gewenst op de organisatie-locatie.
 • In de weken dat er geen live contact is met werknemer, is er indien nodig telefonisch of per e-mail contact.
 • Elke 2 weken schriftelijke rapportage.

Wat kost dat?

Prijs is -in verband met maatwerk- op aanvraag.