Love Spectrum

– diversity in relationships –

Dit boek, dat ik maakte met fotograaf Petra van Velzen, verscheen in 2019. We mochten het eerste exemplaar uitreiken aan Ellie Lust.

Het boek gaat over diversiteit in liefdesrelaties. Ik maakte de interviews en schreef de teksten. 

In het voorwoord van het boek is te lezen waarom Petra en ik Love Spectrum wilden of eigenlijk wel moesten maken:

‘Met Love Spectrum willen we bijdragen aan een fijne en veilige samenleving, waarin iedereen zichzelf kan zijn. We denken dat mensen die dat durven, anderen kunnen inspireren of moed kunnen geven, om dat ook te durven. We hopen dat die zichtbaarheid mensen aan het denken zet om eventueel nog aanwezige oordelen te overdenken en om te zetten naar positieve verwondering. We wensen dat iedereen de rode liefdesdraad herkent in alle zestien hoofdstukken in dit boek. Love Spectrum belicht zestien liefdesrelaties, waaronder zowel het heterostel dat vijftig jaar gelukkig getrouwd is, als de polyamoreuze relatie die minimaal drie mensen met elkaar verbindt. Homoseksuele, biseksuele en lesbische relaties komen aan de orde en er is aandacht voor genderidentiteit. De submissieve vrouw die ervoor kiest eigendom te zijn van haar dominante meester krijgt een podium, maar ook de tweeënnegentigjarige non die opperste liefde ervaart in haar relatie tot God.’